• Kürşat Kültür

ARWU | Konu Bazlı Sıralama ve Metodoloji

  • GİRİŞ

  • ADAY ÜNİVERSİTELER

  • SIRALAMA KRİTERLERİ VE AĞIRLIKLAR

  • GÖSTERGELER VE TANIMLARI

  • VERİ KAYNAKLARI

26 Haziran 2019'da, Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralamasını (ARWU, diğer adıyla Şangay Sıralaması) olarak yayınlayan Shanghai Ranking Consultancy, 2019 Küresel Akademik Konu Sıralamasını (GRAS) yayınladı. Toplamda 4.000'den fazla üniversite değerlendirilmiş ve 86 ülkeden 1.700'den fazla üniversite beş geniş disiplin alanında 54 konuda sıralanarak yayınlanmıştır.


Bir kurumun herhangi bir konu sıralamasına dahil edilebilmesi için, 2013-2017 döneminde araştırma yayınları açısından bir eşik değeri karşılaması gerekiyordu. Eşiğin farklı konu alanları için farklı olabileceği de burada belirtilmelidir. Sıralamalar daha sonra beş farklı ağırlıklı göstergeye göre yayınlandı:


  • Yayınlar (PUB),

  • Kategori Normalize Atıf Etkisi (CNCI),

  • Uluslararası İşbirliği (IC),

  • En iyi dergilerde yayınlanan makaleler (TOP) ve

  • Fakülte (Personel) ödülleri (AWARD)


Farklı konulardaki göstergelere farklı ağırlıklar verilmiştir. Örneğin, Matematik, Fizik ve diğer bazı alanlarda yayınlara yüzde 23,8, Finans, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Kütüphane ve Bilgi Bilimi yayınlarında yüzde 48,4 olarak belirlenmiştir


Konu alanına bağlı olarak 50 ile 500 arasında üniversite sıralanmıştır.

Sıralama Konuları


2019 yılında Akademik Konuların Küresel Sıralaması, kurumlar Doğa Bilimleri, Mühendislik, Yaşam Bilimleri, Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler gibi belirlenen 5 alanda 54 derste derecelendirilmiştir.


Aday Üniversiteler


Bir konu sıralamasına dahil olmak için, üniversitelerin 2013-2017 döneminde minimum sayıda araştırma yayınına sahip olmaları gerekmektedir (ortalama 1000). Yayın eşiği konulara göre değişir. Bibliyometrik veriler Web of Science ve InCites'ten toplanır. Web of Science kategorileri 54 akademik konu ile eşleştirilmiştir.



Göstergeler ve Ağırlıklar


Aşağıda listelendiği gibi, farklı konulardaki göstergelere farklı ağırlıklar tahsis edilmiştir. Her gösterge için, kurumlar en yüksek puan alan kurumun yüzdesi olarak hesaplanır, daha sonra yüzdenin kare kökü tahsis edilen ağırlık ile çarpılır. Tüm göstergeler için puanlar eklenerek son bir puan alınır ve son puan azalan sırada sıralanır.


CNCI puanının hesaplanmasında, bir konudaki maksimum CNCI değeri aşağıdaki düşük değer olarak ayarlanır:


(1) Bir konudaki tüm kurumların ortalama CNCI'lerinin iki katı;

(2) konudaki tüm kurumlar için maksimum CNCI.


Kurumların CNCI üzerindeki puanları, CNCI'lerinin maksimum değere oranı olarak hesaplanır. Bir kurumun CNCI değeri maksimum değerden yüksekse, CNCI'daki puanı 100 olarak atanacaktır.


NOTLAR


1. Farklı konulardaki göstergelere farklı ağırlıklar verilmiştir.

2. Akademik Mükemmellik Anketi, İlk 100 üniversitenin dekanları, senato üyeleri ve bölüm başkanları tarafından cevaplanan bir ankettir. Anket katılımcılardan konu alanlarındaki en iyi dergileri ve ödülleri belirlemelerini ister.



ARWU-2019 Konu Göstergeleri ve Tanımları toplam 5 ayrı başlıkta düzenlenmiş ve aşağıda sunulmuştur.


1. IC (International Collaboration) Uluslararası işbirliği


Akademik bir konuda bir kurum tarafından yayınlanan ve uluslararası işbirliği yapılan bildirilerin yüzdesidir.


2. AWARD (Personel ÖDÜL / MADALYA)


ÖDÜL, 1981 yılından bu yana Akademik Konuda önemli bir ödül kazanan bir kurumun toplam personel sayısını ifade eder. Eğer bir araştırmacı ödülü kazanırken emekli olmuşsa, araştırmacının tam zamanlı akademik pozisyonunun bulunduğu kurum ilgili puanı alır. Her bir konudaki önemli ödüller ShanghaiRanking'in Akademik Mükemmellik Anketi ile belirlenir . Anket Bilmecesi kısmında (ileri bölümlerde) en iyi ödülleri görebilirsiniz.


Bir kazanan, ödülü kazandığı sırada birden fazla kuruma bağlıysa, her kuruma kurum sayısının karşılığı atanır. Ödül bir yılda birden fazla kazanana verilirse, kazananlar için ödül oranlarına göre ağırlıklar belirlenir. Ödüllerin alınma tarihleri itibariyle her 10 yıl bandında ağırlıkları azalır.


Biyolojik Bilimler, İnsan Biyolojik Bilimler, Klinik Tıp ve Eczacılık ve Eczacılık Bilimleri dallarında Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü en iyi ödül olarak belirlenmiş.


3. PUB (Bilim ve Sosyal Atıf indeksleri)


Makaleler, birden fazla konu içeren bir dergide yayınlanırsa (birden fazla ISI kategorisine atanır), ilgili gruplara ayrılır. PUB, 2013-2017 döneminde bir Akademik Konudaki bir kurum tarafından yazılan makale sayısıdır. Sadece 'Makale' türünde yayınlar dikkate alınır.


Veriler Web of Science ve InCites'ten toplanmaktadır. Farklı Web Bilimi kategorilerindeki makaleler ilgili Akademik Konularda gruplandırılmıştır (Bilim Kategorileri Web Sınıflarının Akademik Konularda Sınıflandırılması).


4. TOP (ÜST)


TOP, 2013-2017 döneminde bir kurum için Akademik Bir Konudaki En İyi Dergilerde yayınlanan makale sayısıdır. En İyi Dergiler, ShanghaiRanking'in Akademik Mükemmellik Anketi veya Journal Impact Factor tarafından tanımlanır. 2019 yılında Anket tarafından seçilen 134 üst dergi 45 Akademik Konunun sıralamasında kullanılmıştır. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliğinde bu yıl seçilen 17 üst konferans da dikkate alınmaktadır. En iyi dergi ve konferansların listesini Anket Bilmecesi Kısmında bulabilirsiniz. Anket tarafından belirlenmiş dergileri olmayan Akademik Konular için JCR ilk% 20 dergileri kullanılır. Dergi Atıf Raporu (JCR) 2017'ye göre, her% 20 dergi ilk% 20'sinde Dergi Etki Faktörleri olarak ilk% 20 dergi tanımlanmış ve daha sonra farklı Akademik Konularda toplanmıştır. Bu gösterge için sadece 'Makale' tipi yayınlar dikkate alınır. Ancak Eczacılık ve Farmasötik Bilimler konusunda, hem "Makale" hem de "Eleştiri Yazısı" sayılır, çünkü bu konuda sadece bir dergi Üst dergi olarak seçilmiştir ve çoğunlukla bu tür incelemeleri yayınlamaktadır.


5. CNCI- Category Normalized CITIATION Impact


Kategori Normalleştirilmiş Atıf Etkisi (CNCI), 2013-2017 yılları arasında, akademik bir konuda, kurum tarafından yayınlanan makalelere yapılan atıfların, aynı gruptaki, aynı yıl ve aynı türdeki ortalama makalelerine yapılan atıflara oranıdır. 1'lik bir CNCI değeri dünya ortalaması performansını, 1'in üzerindeki değer ise dünya ortalamasının üzerindeki performansı temsil eder. Sadece 'Makale' türünde yayınlar dikkate alınır. Veriler InCites veri tabanından toplanır.


Bir belgenin Kategori Normalize Atıf Etkisi (CNCI), aynı belge türüne, yayın yılına ve konu alanına sahip belgeler için gerçek atıf sayısı sayısının beklenen atıf oranına bölünmesiyle hesaplanır. Bir belge birden fazla konu alanına atandığında, gerçek ile beklenen alıntıların oranlarının ortalaması kullanılır. Bir belge setinin CNCI'si, örneğin bir bireyin, kurumun veya ülkenin / bölgenin toplanan eserleri, setteki tüm belgelere CNCI değerlerinin ortalamasıdır. CNCI, yaşa, nesneye odaklanılan türden bağımsız olarak, etkinin değerli ve tarafsız bir göstergesidir. 1'lik bir CNCI değeri dünya ortalaması ile eşit performansı temsil eder, 1'in üzerindeki değerler ortalamanın üzerinde ve 1'in altındaki değerler ortalamanın altında kabul edilir. CNCI tüm organizasyonel seviyelerde (yazar, kurum, bölge vb.) kıyaslama için ideal bir göstergedir. Ayrıca, etkili belge alt kümelerini tanımlamak ve herhangi bir araştırma etkinliğini değerlendirmek için CNCI kullanılabilir. Örneğin, bir kurum hangi işbirliklerinin en etkili olduğunu değerlendirmek veya yeni potansiyel işbirliği fırsatlarını belirlemek için CNCI'yi kullanabilir. Ya da gelecekteki araştırmacıların yerleşmiş olanlara göre performansını belirlemek ve adayları değerlendirerek öğretim elemanlarının işe alınmasına yardımcı olmak amacıyla da kullanılabilir. Bir finansman kuruluşu olarak, CNCI finanse edilen projelerin performansını izlemek veya yeni bir finansman başvurusu yapan araştırma ekiplerinin sicilini değerlendirmek için nicel bir performans göstergesi olarak kullanılabilir (http://help.prod-incites.com).


Göstergelerin Tanımı


PUB, 2012-2016 döneminde bir Akademik Konuda bir kurum tarafından yazılan makale sayısıdır. Yalnızca 'Makale' türündeki eserler dikkate alınır. Veriler Web of Science ve InCites'ten toplanır. Farklı Web of Science kategorilerindeki makaleler ilgili Akademik Konularda gruplandırılır (Web of Science Kategorilerinin Akademik Konulara Göre Sınıflandırılması).


CNCI Kategori Normalize Atıf Etkisi (CNCI), 2012-2016 döneminde bir akademik konuda bir kurum tarafından yayınlanan makalelerin aynı kategoride, aynı yıl ve aynı türdeki makalelerin ortalama atıflarına oranıdır. 1'lik bir CNCI değeri, dünya ortalamasını temsil ederken, 1'in üzerindeki bir değer, dünya ortalamasının üzerindeki performansı temsil eder. Yalnızca 'Makale' türündeki eerler dikkate alınır. Veriler InCites veritabanından toplanır.


Uluslararası işbirliği (IC), yazarların adreslerinde en az iki farklı ülke ile bulunan yayın sayısının, bir kurum için bir Akademik Konudaki toplam yayın sayısına bölünmesiyle 2012-2016 dönemi anlamına gelir. Yalnızca 'Makale' türündeki eserler dikkate alınır. Veriler InCites veritabanından toplanır.


TOP, 2012-2016 döneminde bir kurum için Akademik Konudaki En İyi Dergilerde yayınlanan makale sayısıdır. En İyi Dergiler, ShanghaiRanking Akademik Mükemmeliyet Anketi veya Dergi Etki Faktörü ile belirlenir. 2018 yılında, Anket tarafından seçilen en iyi 123 dergi, 41 Akademik Konu sıralamasında kullanılmaktadır. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği'nde, bu yıl seçilen 14 önemli konferans da dikkate alındı.


En iyi dergilerin ve konferansların listesi burada bulunabilir.


Anket tarafından belirlenen dergilere sahip olmayan Akademik Konular için, JCR en iyi % 20 dergisi kullanılır. En iyi % 20 dergi, Journal Citation Report (JCR) 2016'ya göre her Web of Science kategorisinin ilk % 20'sinde yer alan Dergi Etki Faktörleri olarak tanımlanır ve ardından farklı Akademik Konularda toplanır. Yalnızca 'Makale' türündeki eserler dikkate alınır.


ÖDÜL, 1981'den bu yana bir Akademik Konuda önemli bir ödül kazanan bir kurumun personelinin toplam sayısını ifade eder. Personel, ödülü kazandıkları sırada bir kurumda tam zamanlı çalışan kişiler olarak tanımlanır. Bir araştırmacı ödülü kazandığı sırada emekli olmuşsa, araştırmacının son tam zamanlı akademik pozisyonunun bulunduğu kurumu sayılır. Her konudaki önemli ödüller, ShanghaiRanking'in Akademik Mükemmeliyet Anketi aracılığıyla belirlenir . Her konudaki önemli ödüllerin listesi buradan görüntülenebilir.

Bir kazanan, ödülü kazandığı anda birden fazla kuruma bağlı ise, her kuruma kurum sayısının karşılığı verilir. Ödül bir yılda birden fazla kazanana verilirse, ağırlıklar kazananların ödül oranlarına göre belirlenir. Ödüllerin kazanıldığı dönemlere göre farklı ağırlıklar belirlenir. Ağırlık 2011-2016'da kazananlar için% 100, 2001-2010'da kazananlar için% 75, 1991-2000'de kazananlar için% 50 ve 1981-1990'da kazananlar için% 25'tir.


Veri kaynakları


Göstergeler Kaynaklar PUBInCites veritabanı




12 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör