• Kürşat Kültür

Dünya Üniversite Sıralamaları | Tarihçe | İlk Girişimler

Sir F. Galton
Sir F. Galton

1874


İNGİLİZ

Sir F. Galton

"English Men Of Science"


"İngiltere Kraliyet Akademisi "ne seçilen yüksek itibarlı seçkin bilim insanlarını çeşitli yönlerde detaylı olarak analiz etmiştir.
Alick H. Maclean
Alick H. Maclean

1900


İNGİLİZ

Alick H. Maclean

“Where We Get Our Best Men”


Dünya Üniversitelerini ilk kez 1900'de ilk kez sıralayan olarak tarihe geçmiştir. Buradaki metodolojik yaklaşımda, hangi üniversiteden kaç saygın insanın yetiştiğine bakılmıştır.


Havelock Ellis
Havelock Ellis

1904


İNGİLİZ

Havelock Ellis


Kullandığı metodolojide dahilik derecesinde bulunan insanları okudukları üniversitelere göre gruplandırmış ve sayılarını çıkarmış ve dâhilerin en çok kümelendiği üniversiteleri sıralayarak 1904'te yayınlamıştır.
1906


ABD'li

J.M. Cattel


ABD'de yaşayan tam 4000 bilim insanını listelemiş ve en saygın bilim insanlarını ilk 1000'de 100'er kişiden 10 ayrı grupta yayınlamıştır.

1924


ABD'de

Raymond M. Hughes


Üniversitelerdeki bilim insanlarına anketler hazırlamış ve göndermiştir. Raymond M. Hughes anketlere verilen cevaplardan kendisine bir veri havuzu oluşturmuş ve ortaya çıkan sonuçları baz alarak bir ABD Üniversiteleri sıralaması gerçekleştirmiştir.ÜNİVERSİTE

SIRALAMA KURULUŞLARI


FARKLI KAYNAKLARDA

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARININ

ORTAYA ÇIKIŞI


Aslında bu işin tarihsel analizinde ortaya çıkan net bir yıl yoktur. "Üniversite Sıralamaları" ilk ortaya çıkışı çeşitli süreçlere ve ortamlara dayalıdır. İlk ortaya çıkışı kimi kaynaklarda 1870, 1873, ve 1874 olarak çeşitli ama birbirlerine yakın süreler içerisinde belirtilir. Belirtilen yıllarda gerçekleştirilen sıralama faaliyetlerine de ilgi yüksekti ancak dijital ortamın olmaması, bilgisayarın hayatımızda önemli bir yeri olmasına rağmen o yıllarda kullanılamaması ve bu anlamda altimetrik ya da sistemli bir bibliyometrik veri tabanının olmaması bu işi oldukça zorlaştıran ana faktörler arasında sayılabilir. Veri toplama anlamında sıkıntılı bir dönem olan başlangıçta sıralamalar öncelikle ülkeler kapsamında yapılmakta ve ne yazık ki yukarıda sayılan zorluklar nedeniyle de bugün olduğu gibi her yıl sonuçlar açıklanamıyordu. Yine ticari bir amaçla başlayan sıralama faaliyetlerinde ilk girişimler arasında üniversitelerin sıralanarak kitap baskısı olarak satışa çıkarılması yer alır.

Sir F. Galton'un 1874 yılında "English Men Of Science" kitabı da bu çalışmalara ilk örnek olarak verilebilir. Galton'un kullandığı temel yöntem ise o yıllarda "İngiltere Kraliyet Akademisi"ne seçilen yüksek itibarlı seçkin bilim insanlarını çeşitli yönlerde detaylı olarak analiz etmesidir. Galton'un kafasındaki temel soru bahsi geçen bilim insanlarının başarılı olmalarını sağlayan etkenler olmuştur.


Başarının doğuştan mı yoksa üniversitelerden mi kaynaklı olduğunu ortaya çıkarmak gayesi ile tam olarak bir sıralama yapamasa da tarihteki bilinen ilk çalışma olması nedeniyle, sıralama sistemlerinin gelişim sürecine ve daha sonraki sıralama çalışmalarına taban oluşturan yol gösterici bir çalışma olmuştur.


Yine İngiltere'de en saygın insanların hangi üniversitelerde eğitim aldıklarını ve en iyi İngiliz Üniversitelerini'de “Where We Get Our Best Men” isimli kitabında listeleyerek, Alick H. Maclean bu anlamda Dünya Üniversitelerini ilk kez 1900'de ilk kez sıralayan olarak tarihe geçmiştir. Buradaki metodolojik yaklaşımda, hangi üniversiteden kaç saygın insanın yetiştiğine bakılmıştır.


Havelock Ellis kullandığı metodolojide dahilik derecesinde bulunan insanları okudukları üniversitelere göre gruplandırmış ve sayılarını çıkarmış ve dahilerin en çok kümelendiği üniversiteleri sıralayarak 1904'te yayınlamıştır. İngiliz Galton ile birlikte çalışan ABD'li J.M. Cattel de Galton'un yöntemiyle çalışarak 1906 yılında, ABD'de yaşayan tam 4000 bilim insanını listelemiş ve en saygın bilim insanlarını ilk 1000'de 100'er kişiden 10 ayrı grupta yayınlamıştır.


Cattell'in kullandığı metodolojide haliyle ABD'de Kraliyet Akademisi olmadığından, alınan ölçütler arasında belirlenen bilim insanlarının hangi üniversitelerden mezun olduklarının yanı sıra kazandıkları ödüller ile çalıştıkları üniversiteler sayılmıştır.


Mezuniyet, ödül, kadro gibi faktörleri baz alan Cattel, bu anlamda günümüz değerlendirme ölçütlerine de en çok yaklaşanlar arasında sayılabilir. Oluşturduğu listede Cattel, en etkili ve saygın akademisyenleri belirlemiş ve üniversiteleri de değerlendirmek için bu listeyi referans almıştır.


Daha önce değindiğimiz gibi 4000 bilim insanını değerlendiren Cattel, İlk 1000 kişiyi belirlemiş ve bu 1000 arasında 10 grupta 100 akademisyen belirlemiştir.


İlk 100'de yer alan 1. gruptaki akademisyenlerin sayısını üniversitelerle karşılaştırarak 1. gruba en yük sonraki gruplara daha düşük puanlamalar vererek ABD'de bulunan her üniversiteye bir karne notu çıkarmıştır.


Üniversitelerin topladıkları puanlara göre sıralayan Cattel J.M.,'nin listesinde en çok puanı toplayan ABD üniversitesi de 1906 yılında Harvard Üniversitesi olmuştur.


ABD'de Raymond M. Hughes, 1925’te üniversitelerdeki bilim insanlarına anketler hazırlamış ve göndermiştir.


Raymond M. Hughes anketlere verilen cevaplardan kendisine bir veri havuzu oluşturmuş ve ortaya çıkan sonuçları baz alarak bir ABD Üniversiteleri sıralaması gerçekleştirmiştir. Bugün birçok üniversite sıralama kuruluşu da, benzer yöntemi metodolojilerinde barındırmaktadır.


A. Carter ise ABD’deki üniversitelerin Lisans Üstü programlarını başarı sırasına göre listelemiştir.


Üniversite sınıflandırmasının kökeni, Kuzey Amerika toplumunda ortaya çıkmıştır. Üniversite kurumlarının 19. yüzyılın sonundan bu yana Üniversite Birlikleri tarafından akreditasyonları, üniversite sisteminin üyelerini değerlendirmek ve tanımak için uygulanan kalite standartlarına ilişkin kamu bilgisine erişimi ortak bir uygulama haline getirdi.


Amerika Birleşik Devletleri'nde akademik sıralamalar ilk olarak 1870'lerde ortaya çıktı. 1870 ila1890 arasında ABD Eğitim Bürosu, kurumları sınıflandıran istatistiksel veriler içeren yıllık bir rapor yayınlamıştır.


1910'da Amerikan Üniversiteler Birliği, Büro'dan sınıflandırmaları yeniden düzenlemesini istemiş ve 1911'de ABD Eğitim Bürosu, 344 kurumun sınıflandırmasını yayınlamıştır.


1910 ile 1933 yılları arasında, Pennsylvania Üniversitesi'nde profesör olan psikolog James Mc Keen Cattell, kurumları, üye veya öğrenci olarak onlarla ilişkili seçkin bilim insanlarının sayısına ve yüzdesine göre her yıl sıralayan "American Men of Science" adlı eserini yayınlamıştır.


1925'te, Miami Üniversitesi'nin başkanı ve daha sonra Amerikan Eğitim Konseyi'nin direktörü Raymond Hughes, "Amerika Enstitüleri Üzerine Bir İnceleme" yayınlayarak, 36 kurumdan 26 disiplini itibara göre sıralamıştır.


1957'de Chicago Tribune'den Chesley Manly, altı farklı sıralama yayınlamıştır:


  • en iyi kolejler,

  • en iyi karma eğitim kolejleri,

  • en iyi erkek kolejleri,

  • en iyi kadın kolejleri,

  • en iyi hukuk okulları ve en iyi mühendislik okulları.


1959'da Pennsylvania Üniversitesi'nden Hayward Keniston, çok çeşitli disiplinlerdeki 15 üniversitenin itibarına dayanan bir sıralama yayınlamıştır.


1966'da, Amerikan Eğitim Konseyi'nden Allan Carter, 106 kurumu sıralayan "Lisansüstü Eğitimde Kalite Değerlendirmesi"ni yayınlamıştır.


Peter M. Blau ve Rebecca Z. Margulies, meslek okullarını dekanlarının görüşlerine göre 1973 ve 1975 arasında sıralamışlardır.


US News & World Report (Amerika'nın En İyi Kolejleri), kolejlerden ve lisansüstü okullardan gelen US News and World Report dergileri 1983'teki ilk ortaya çıkışlarından bu yana Amerikan halkından büyük ilgi görmüştür.


2 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör